Diplom

Dato: 1603-11-03Signatur: ubb-1603-11-03


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Bygselseddel for Oluff Osmundssøn for leie av en ødegård ved navn Lote (i Kinsarvik sogn), som er kronenes gods og som skylder årlig en halv laups smør. Seddelen viser at 2 daler i første bygsel er avgitt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gård, Ødegård, Bygsel, Bygselseddel, Leie ; (av ødegård), Kronen

Relatert til: Oluff Osmundssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus