Diplom

Dato: 1614-06-11Signatur: ubb-1614-06-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jacob Pederssøn i Bergen kunngjør, at han har solgt til Søffren Søffrensøn, borgermester og toller i samme by, sin hagegrunn (Drønnerengen), som ligger i det smug som fører ned til Nøstet (?). Han takker ham for god betaling i alle måter. To rådmenn i Bergen er bedt om å beslge brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Rådmann ; (Bergen), Toller ; (Bergen), Grunn ; (hagegrunn)

Relatert til: Jacob Pederssønn, Søffren Søffrensønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus