Diplom

Dato: 1617-03-20Signatur: ubb-1617-03-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Sogneprest Albrit Graff i Manger tiltaler påny Knut i Li for 2 års landskyld og forlanger endelig dom i saken. etter flere menns forbønn skulle Knut få sitte med jorden inntil årets utgang mot at han straks betalte de resterende 2 års landskyld. Imidlertid måtte han ved årets utgang rømme "fra forne prestebolenns Jordt Lije" uten videre dom, men Albrit Graff måtte unne hans barn å leie jorden for full første bygsel da det hadde vært rodebolet til Knuts far.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Dom, Landskyld, Sogneprest, Leie ; (av jord), Jord, Tiltale, Stevning, Bygsel, Etterkommere, Rodebol

Relatert til: Albrit Graff, Knut i Li

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus