Diplom

Dato: 1623-06-05Signatur: ubb-1623-06-05


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Arveskifte mellom Ove Dahl til Sandvik i Kvinnherrad og Lavina Dahl til Lille Rein, etter deres far Laurits Dahl og deres mor Berite Hansdatter, borgermester i Trondhjem Petter Giertsønn, sogneprest til Stadsbygd Herr Jørgen Jenssøn, og borger i Trondhjem Casper Christophersønn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Skifte, Arv, Sogneprest, Arveskifte, Borgermester ; (Trondhjem), Borger ; (Trondhjem)

Relatert til: Ove Dahl til Sandvik, Lavina Dahl til Lille Rein, Laurits Dahl, Berite Hansdatter, Petter Giertssønn, Jørgen Jenssønn, Casper Christopherssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi

comments powered by Disqus