Diplom

Dato: 1625-08-26Signatur: ubb-1625-08-26


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, befaler Maurits Bostede, ombudsmann over Lyseklosters gods, å avlevere Bø kirkens gods, som tilhører Korskirken, til to av Korskirkens kirkevergere hvis han ikke vil fremlegge adkomstbrev på godset. Han stevener ham til å møte for den edsvorne tingskriver i retten på Færstad tingstue på Framnes.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Ombudsmann, Stevning, Kirkeverger, Tingstue, Befalingsmann ; (Bergenhus), Adkomstbrev, Avlevering, Skriver ; (tingskriver)

Relatert til: Knut Gyldenstjerne til Aagaard, Maurits Bostede

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus