Diplom

Dato: 1630-06-12Signatur: ubb-1630-06-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Lasse Sivertssøn på Tveit i Strandebarm og Jacob Tormodssøn på Drage (i Jondal) kunngjør et innbyrdes makeskifte (av arvegods etter Birgitt Sivertsdatter). Lasse overlater til Jacob sin odelspart i Drage og mottar til vederlag hans odelspart i Røyrvik pluss en part i Sauegrunnen som han kjøpte for to riksdaler. Fem menn blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Gård, Skifte, Makeskifte, Arvegods, Odelspart, Gods ; (arvegods)

Relatert til: Lasse Sivertssønn på Tveit, Jacob Tormodssønn på Drage, Birgitt Sivertsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus