Diplom

Dato: 1634-10-11Signatur: ubb-1634-10-11


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Samson Johanssøn på Josnes i Kvinnherrad kunngjør, at han har solgt til Asbjørn Jacobssøn på Tveisme i Kinsarvik skipreide sin rette odelspart i gården Helland i Ullensvang sogn for 7 riksdaler og 1 riksdaler i skjøtningsøre. Fire (?) lagrettemenn i Kinsarvik skipreide blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Samson Johanssønn på Josnes, Asbjørn Jacobssønn på Tveisme

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus