Diplom

Dato: 1634-11-07Signatur: ubb-1634-11-07


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Karen Johansdatter, enke etter Thomas Siverssøn på Søreid i Opdal skipreide på Tysnes, kunngjør at hun har solgt til Jon Jonssøn på Skarvetun i Ølve kirkesogn og hans hustru Borghild Henriksdatter, sin odelspart i nevnte gård Skarvetun for 40 riksdaler. Hun hadde først tilbudt sine barn odelsparten, men da de ikke ville kjøpe den måtte hun på grunn av nød selge den til andre som ville gi henne penger for den. To edsvorne menn i Kvinnherrad skipreide blir anmodet om å besegle brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Karen Johansdatter, Thomas Siverssønn på Søreid, Jon Jonssønn på Skarvetun, Borghild Henriksdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus