Diplom

Dato: 1635-10-12Signatur: ubb-1635-10-12


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Åmund Jarandsssøn på Espen og Siver Jarandssøn på Skjeldås i Ullensvang skipreide inngår et odelsmakeskifte. Åmund overlater til Siver sin odelspart i Tveite i Røldal og får til vederlag hans odelspart i Isberg i Ullensvang skipreide. Likeså selger Henrik Jonssøn på Isberg og Hans Olssøn på Frøynes til Siver Jarandsssøn og Gunder Østenssøn på Skjeldviken en odelspart i samme Tveite. Henrik får i betaling av Siver 7 riksdaler og en geit i skjøtningsøre og Hans får av Gunder 7 riksdaler med skjøtningsøre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skifte, Odelsskifte, Makeskifte, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Åmund Jarandsssønn på Espen, Siver Jarandssønn på Skjeldås, Henrik Jonssønn på Isberg, Hans Olssønn på Frøynes, Gunder Østenssønn på Skjeldviken

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus