Diplom

Dato: 1637-06-20Signatur: ubb-1637-06-20


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Kåre og Johannes Christenssønner på Ænes i Mauranger, Helge på Mel i Kvinnherrad, på sin hustrus og hennes barns vegne, Tollek Torbeinssøn på Mehus, på sin hustrus vegne, og Anne Christensdatter på Ænes kunngjør, at de har solgt sine odelsparter i gården Stuland i Kvinnherrad til Laurits Christenssøn, som selv bor Stuland.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Relatert til: Kåre Christenssønn på Ænes, Johannes Christenssønn på Ænes, Helge på Mel, Tollek Torbeinssønn på Mehus, Anne Christensdatter på Ænes, Laurits Christenssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus