Diplom

Dato: 1638-03-13Signatur: ubb-1638-03-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Holgjer på Meland i Ullensvang sogn, Fartein Samsonssøn på Store-Linge og Madelene Samsonsdatter på Nes i Strandebarm skipreide samt Aksel Samsonssøn på Meland i Skjold i Ryfylke og Torgeir Sjurssøn på Lille-Fosse kunngjør, at de har solgt til Nils Brynhildssøn på Nes halvparten av Øierhavns sagegrunn og fjerdeparten av dens skog på Varaldsøy for 27 riksdaler. Fartien Linge, Torgeir Fosse, Sjur Øierhavn, Torbein Oma, Lasse Tveit, Anders Havn, Laurits Haukås og Samson Skjelnes forsegler brevet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skog, Salg ; (sagegrunn), Salg ; (skog), Grunn ; (sagegrunn)

Relatert til: Holgjer på Meland, Fartein Samsonssønn på Store-Linge, Madelene Samsonsdatter på Nes, Aksel Samsonssønn på Meland, Torgeir Sjurssønn på Lille-Fosse, Nils Brynhildssønn på Nes, Fartien Linge, Torgeir Fosse, Sjur Øierhavn, Torbein Oma, Lasse Tveit, Anders Havn, Laurits Haukås, Samson Skjelnes

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus