Diplom

Dato: 1640-04-01Signatur: ubb-1640-04-01


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Christen Pederssøn Gjøven var tilstede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Arne Jonssønn, begge fra Ytre Eide, vedrørende noe jordgods som Hans hadde kjøpt av Arnes morfar, Lasse Ådland, og som Arne nå ville innløse. Han betalte straks en del av kjøpesummen. Resten av summen gikk Christen Pederssønn god for og beholdt kjøpebrevet som pant inntil denne sum var betalt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Kjøpsbrev, Pant, Forlik, Jordgods, Innløsning, Kjøp ; (jordgods)

Relatert til: Christen Pederssønn Gjøven, Hans Anderssønn Ytre-Eide, Arne Jonssønn Ytre-Eide, Lasse Ådland

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Papir

comments powered by Disqus