Diplom

Dato: 1642-02-21Signatur: ubb-1642-02-21


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet til Oluff Rasmussøn Kipper og hans hustru Alhed Giertsdatter en av byens grunner på Markeveien, som tidligere var klostergods og som var skjenket byen av kongen. Den årlige grunnleien er på 24 danske skilling.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Klostergods

Relatert til: Oluff Rasmussønn Kipper, Alhed Giertsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus