Diplom

Dato: 1647-08-24Signatur: ubb-1647-08-24


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Slakter Johan Beeck i Bergen har med sin hustru Berit Jansdatters samtykke solgt til skredder Jens Jacobssøn og hans hustru Maren Søffrensdatter en del av hans påboende grunn som ligger i Johan Bryssels smug mellom hans egen grunn og Rubbert Moddies hus og grunn. Poul Pederssøn og Henrik Oldtman har på anmodning forseglet skjøtet.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Slakter, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Skredder

Relatert til: Johan Beeck, Berit Jansdatter, Jens Jacobssønn, Maren Søffrensdatter, Poul Pederssønn, Henrik Oldtman

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus