Diplom

Dato: 1647-08-30Signatur: ubb-1647-08-30


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Seks borgere i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssønn og Søffren Jenssønn, borgermestere i samme by, har besiktiget Albert Henrikssønns grunn som de finner ut har sine riktige mål, men dømmer dog hans nabo, Johan Lampe, til innen 14 dager å rette på de skader han har påført ham. Johan Lampe har blant annet tatt lys og utsikt fra hans bakplass.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Dom, Grunn, Besiktigelse, Nabo, Mål

Relatert til: Rasmus Lauritssønn, Søffren Jenssønn, Johan Lampe

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir

comments powered by Disqus