Diplom

Dato: 1648-04-27Signatur: ubb-1648-04-27


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz sine arvingers gods Nordenfjells, har på deres vegne utleiet til Ditch Jacobssøn i Bergen og hans hustru Anneche Matisdatter en av Rosenkrantzernes grunner som ligger i Smørsgården nest opp til den grunn som hans svoger, byskriver Christen Madssøn, nå beror.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Ombudsmann, Byskriver

Relatert til: Rasmus Lauritssønn, Ditch Jacobssønn, Anneche Matisdatter, Christen Madssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift/kopi
  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus