Diplom

Dato: 1652-02-24Signatur: ubb-1652-02-24a


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Jon Anderssøn på Øvre-Himle i Bordalens åtting, på vegne av sin hustru Marit Nilsdatters tre brorbarn, Nils, Kåre og Lars Knutssønner, og Ole Jacobssøn Nedre-Vinje, på vegne av sin hustru Dønete Knutsdatter, har solgt til deres mor Eli Endresdatter 2 pund smørs leie i jordgods i Øvretun på Nedre-Himle. For dette ga hun sine 4 barn en bryggerkjel og 16 riksdaler i kontanter. Dessuten har Knut Arnessøn Sonve i Bordalen åtting solgt til Eli 1 punds leie i jordgods i samme gård for 16 riksdaler og 1 riksdaler i skjøtningsøre.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Gods, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (leie)

Relatert til: Jon Anderssønn på Øvre-Himle, Marit Nilsdatter, Nils Knutssønn, Kåre Knutssønn, Lars Knutssønn, Ole Jacobssønn Nedre-Vinje, Dønete Knutsdatter, Eli Endresdatter, Knut Arnessønn Sonve

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus