Diplom

Dato: 1652-02-26Signatur: ubb-1652-02-26


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Anfinn Torfinnssøn på Isberg i Ullensvang skipreide, på vegne av sin hustru Brita Hørgensdatter, og Marit Rasmusdatter, Iver Jørgenssøns enke på Isberg, stadfester Anfinns forgjenger, avdøde Erik Aslakssøns og Iver Jørgenssøns tidligere salg av deres odelsjordpart i nevnte Isberg til broren Arne Jørgenssøn på Nå.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Odel, Odelsjord

Relatert til: Anfinn Torfinnssønn på Isberg, Brita Hørgensdatter, Marit Rasmusdatter, Iver Jørgenssønn, Erik Aslakssønn, Iver Jørgenssønn, Arne Jørgenssønn på Nå

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Segl og seglremmer
  • Papir
  • Bumerke

comments powered by Disqus