Diplom

Dato: 1655-12-22Signatur: ubb-1655-12-22


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne utleiet til Casper Wilcken og hans hustru Regina Frandsdatter en sjøbodgrunn i Dreggen. Den årlige grunnleie er 16 danske skilling. Grunnen hadde Casper Wilcken kjøpt av Henning Hanssøn, ombudsmann over Giskes gods.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Ombudsmann, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Relatert til: Severin Jenssønn, Casper Wilcken, Regina Frandsdatter, Henning Hanssønn

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus