Diplom

Dato: 1656-05-13Signatur: ubb-1656-05-13


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Brev fra Olav Bjelke, lensherre på Bergenhus, til magistraten i Bergen, hvor han oversender kopi av brev fra Erik Krag, kongens øverste sekretær, og Fredrik II´s forordning om Korskirkens inntekter.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Brev, Kirke, Forordning ; (kongelig), Lensherre ; (Bergenhus), Inntekt, Sekretær ; (kongelig), Magistrat

Relatert til: Olav Bjelke, Erik Krag, Fredrik II

Tilknyttede steder

Er en del av

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forsk... se mer

Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskn... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Papir

comments powered by Disqus