Diplom skapt av

Dato: 1247-09-29


Nettsider
Diplom datert 1247, 29. september. Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.l. Nr. 39.


Signatur: ubb-diplom-0001


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Avskrift av Chr. Lange etter original i Det Danske Geheimarkiv. Vilhelm, biskop av Sabina og pavelig legat, pålegger biskopen av Oslo å forsvare Cistercienserne på Hovedøya mot alle forutsettelser, og anvende kirkens straff mot foruretterne.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Diplomer, 1200-tallet, Klostervesen, Paver, Kloster, Middelalderen, Kirkestraff, Munkeorden, Cistercienserordenen

Relatert til: Vilhelm, biskop av Sabina

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 16,0 cm
  • 20,7 cm
  • God
  • Avskrift
  • Papir

comments powered by Disqus