Diplom skapt av

Dato: 1247-09-29


Nettsider
Riksarkivets diplomsamling, RA/EA-5965/F01
Diplom datert 1247, 29. september. Oslo. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.l. Nr. 39.


Signatur: ubb-diplom-0001


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Avskrift av Chr. Lange etter original i Det Danske Geheimarkiv. Vilhelm, biskop av Sabina og pavelig legat, pålegger biskopen av Oslo å forsvare Cistercienserne på Hovedøya mot alle forutsettelser, og anvende kirkens straff mot foruretterne.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalder, Kloster, Diplomer, 1200-tallet, Klostervesen, Paver, Kirkestraff, Munkeorden, Cistercienserordenen

Relatert til: Vilhelm, biskop av Sabina

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 160 mm
  • 207 mm
  • God
  • Papir Avskrift

comments powered by Disqus