Diplom

Dato: 1410-04-28


Nettsider
Diplom datert 1410, 28. april. Måge (Ullensvang, Hordaland), Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr.779


Signatur: ubb-diplom-0074


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

To menn gjør kjent at gården Hjelle i Odd sogner Gamle Tormodssons eiendom, halvt til eie og halvt til odel.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Leieforhold, Odel, 1400-tallet

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 86mm
  • 200mm
  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus