Diplom

Dato: 1410-04-28


Nettsider
Diplom datert 1410, 28. april. Måge (Ullensvang, Hordaland), Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr.779


Signatur: ubb-diplom-0074


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn gjør kjent at gården Hjelle i Odd sogner Gamle Tormodssons eiendom, halvt til eie og halvt til odel.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Leieforhold, Odel, 1400-tallet

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 86 mm
  • 200 mm
  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus