Diplom

Laget mellom 1439-01-01 og 1439-12-31


Nettsider
Diplom uten dag, 1439. Trykt i Diplomatarium B.4. Nr. 875


Signatur: ubb-diplom-0107


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Tre lagrettemenn gjør kjent at Gaute Gislessøn solgte til Olaf Peterssøn 1 ½ månedsmatsbol i gården Sundve i Vinje sogn på Vossestrand.

Trykt i Diplomatarium B.4. Nr. 875, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske diplomer 1350- 1550, nr. 41. Avskrift vedlagt, samt oversettelse ved major Niels Griis Alstrup Dahl (overført fra Ms 920).

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Niels Griis Alstrup Dahl, Gaute Gislessøn, Olaf Peterssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, deler av 3 segl

comments powered by Disqus