Diplom

Laget mellom 1439-01-01 og 1439-12-31


Nettsider
Diplom uten dag, 1439. Trykt i Diplomatarium B.4. Nr. 875


Signatur: ubb-diplom-0107


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Tre lagrettemenn gjør kjent at Gaute Gislessøn solgte til Olaf Peterssøn 1 ½ månedsmatsbol i gården Sundve i Vinje sogn på Vossestrand.

Trykt i Diplomatarium B.4. Nr. 875, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske diplomer 1350- 1550, nr. 41. Avskrift vedlagt, samt oversettelse ved major Niels Griis Alstrup Dahl (overført fra Ms 920).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, Jordbruk, Middelalder, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Niels Griis Alstrup Dahl, Gaute Gislessøn, Olaf Peterssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, deler av 3 segl

comments powered by Disqus