Diplom

Dato: 1443-01-09


Nettsider
Diplom datert 1443, 9. januar. Lofthus (Ullensvang, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 889


Signatur: ubb-diplom-0115


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn gjør kjent at Gerdar Ivarssøn solgte til Simeon Viglogessøn 4 månedsmatsbol og sin have i Haugen i Torljotsvik i Samland herred, Jondal sogn, Hardanger. Holcks gave.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalder, Gårder, Skatt, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Relatert til: Gerdar Ivarssøn, Simeon Viglogessøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament. Seglene mangler, men seglremmer til 2. segl.

comments powered by Disqus