Diplom

Dato: 1455-07-02


Nettsider
Diplom datert 1455, 2. juli. Elfsborg (Gøteborg). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.11. Nr. 200


Signatur: ubb-diplom-0135


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Kong Christian I gir hver kannik i Trondhjem skattefrihet for en gård i hans kannikdømme. Avskrift på papir ved major Niels Alstrup Dahl, ”af Schønings Beskrivelse over Trondhjems Domkirke”. På samme avskrift også av diplom fra Nidaros, 23. juli 1483. Originalene var den gang i Trondhjems Stiftskiste (seinere Trodhjems Centralarkiv).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Prester, Skatt, Diplomer, Konger, Kirkehistorie, 1400-tallet

Relatert til: Kong Christian I

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift på papir

comments powered by Disqus