Diplom

Dato: 1463-10-08


Nettsider
Diplom datert 1463, 8. oktober. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 953


Signatur: ubb-diplom-0148


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Finn Sigmundssøn, kannik i Bergen, og Helge Trulssøn, forhenværende fogd i Sogn, kunngjør, at Jon Holfastssøn avsto fra sitt krav på gården Sand (nå Bahus) i Stedje sogn til hr. Peter Jonssøn, prost i Sogn. Holcks gave.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Prester, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Eiendomsrett

Relatert til: Jon Holfastssøn, Peter Jonssøn, Helge Trulssøn, Finn Sigmundssøn, Segl 1 på diplom datert 1463, 8. oktober. Bergen

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, rester av 1. segl.

comments powered by Disqus