Diplom

Dato: 1466-03-22


Nettsider
Diplom datert 1466, 22. mars. Berøy (Finnås, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 562


Signatur: ubb-diplom-0151


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Fire menn stadfester at alle de sel-leier, som ligger omkring Alvisøy, tilhører Berøy, Moster i Finnås. Major N.A. Dahls gave. Hans oversettelse er vedlagt.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Leieforhold, 1400-tallet, Leiekontrakt, Eiendomsrett, Støl

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, begge seglene mangler.

comments powered by Disqus