Diplom

Dato: 1466-10-03


Nettsider
Diplom datert 1466, 3. oktober. Holla (Telemark). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 876


Signatur: ubb-diplom-0152


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Gunnar, biskop i Oslo, overlater til Halvard Torgilssøn gården Grav, som tilhørte Bø kirke i Tørdal, mot å betale 4 kyr til kirkene, eller hvis bøndene i sognet ville det, en tjærekjel til bruk for kirken og en ku til vedlikehold. Avskrevet av riksarkivar C. Lange 8.8.1841 etter P.A. Munchs avskrift av orginalen.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Biskop, 1400-tallet

Relatert til: Gunnar Tjostulvsson Holk, Halvard Torgilssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift.

comments powered by Disqus