Diplom

Dato: 1504-02-26


Nettsider
Diplom datert 1504, 26. februar. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 458


Signatur: ubb-diplom-0179


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Hans (Theiste), biskop i Bergen, Christen Pederssen, prost ved Apostelkirken, Henrik Bagge, høvedsmann på Kongsgården, og lagmann Erlend Frk tilkjenner Eilif Andorssøn en grunn ved navn Bratten som ligger ved Bryggen, som hans far hadde pantsatt til Laurits Ingessøn, rådmann i Bergen, og som denne hadde skjenket til vår frues alter i Korskirken. Det som Eilif eiet ovenfor skjøtstuen på søndre side av gården, ga han til det nevnte alter. Skrevet av 11. februar 1656. Brevet mangler segl.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv, Kirkehistorie, Rettsvesen

Relatert til: Hans Teiste, Christen Pederssen, Henrik Bagge, Laurits Ingessøn, Eilif Andorssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift (vidisse).

comments powered by Disqus