Diplom

Dato: 1504-09-15


Nettsider
Diplom datert 1504, 15. september. Bergen. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.9. Nr. 459


Signatur: ubb-diplom-0180


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Erkebiskop Gaute i Trondhjem, biskop Hans i Bergen og prost Christen Pederssen ved Apostelkirken tilkjenner på grunn av en ulovlig betingelse ved pantsettelsen, Eilif Andorssøn hans odelstomt Bratten ved Bryggen i Bergen som hans far Andor Nilssøn pantsatte til Laurits Ingessøn, som igjen hadde gitt den til vår frus alter i Korskirken. Alteret hadde siden innkassert hele grunnleien. Av denne grunnleien ga nå Eilif alteret to Bergargylden som en årlig og evig rente. Skrevet av den 11. februar 1656? Brevet er uten segl.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, Odelsrett, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv, Kirkehistorie

Relatert til: Hans Teiste, Christen Pederssen, Laurits Ingessøn, Eilif Andorssøn, Gaute Ivarsson, Andor Nilssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Avskrift (vidisse).

comments powered by Disqus