Diplom

Laget mellom 1570-01-01 og 1570-12-31Signatur: ubb-diplom-0270


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til Jetmund Simonsson 4 månedsmatbol i Åland i Utvik og mottatt betalingen. Avskrift på papir ved lærer Jakob Aaland, Bergen, etter originalbrev på pergament, som i sin tid (1920-årene) var hos landhandler J.E. Aaland, Sandane.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, 1500-tallet, Diplomer, Månedsmatsbol, Salg av eiendom

Relatert til: Olaf Håkonsson, Jetmund Simonsson, Jacob Aaland

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • God
  • Avskrift på papir

comments powered by Disqus