Diplom

Dato: 1615-02-14Signatur: ubb-diplom-0526


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Mads Størssøn, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord, kunngjør, at han har solgt jordgods, 1 laup smør og 1 laup salt i Noreim og 3 merker smør i Skutleberg, til Ingeborg Engebrettsdatter på Noreim i Vikøy prestegjeld. For dette mottar 75 gangbare riksdaler og 11 riksdaler i skjøtningsøre. Seks menn signerer brevet etter at de har sett Mads Størssøns kjøpsbrev, skrevet av ham selv på papir og datert Noreim, 29. november 1611.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Jordbruk, 1600-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Laupsleie, Skjøte

Relatert til: Askvoll, Mads Størssøn, Ingeborg Engebrettsdatter

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, 3 av 7 opprinnelige segl henger ved

comments powered by Disqus