Dokument skapt av

Dato: 1775-08-19Signatur: ubb-ms-0580Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Paa første side oplyses om at min (Munthes) kiære Svoger og Broder Foged Simen Hansen paa mine vegne og i min Fraværelse har paataget sig aarlig at oppebære hans rettigheder. Dat. Alværn 19/8 1775. Manuskriptet endel medtatt. 4°. 44 beskr. blade. H.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Jordegods, Landskyld, Eiendomshistorie, Jordskyld, Jordegods og jordebøker vedk., Sogn

Tilknyttede steder

Er en del av

Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upu... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Manuskriptet endel medtatt. 4°. 44 beskr. blade. H.

comments powered by Disqus