Nummer skapt av

Publisert: 1878

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 2 (s. 161-176)

Utgitt av
Hans Henrik ReuschSignatur: ubb-tskr-naturen-1878-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Geologi, Meteorologi

Inneholder:

  • Om Lovene for Vejr og Vind, s. 161-169, Axel Severin Steen;
  • Forvitring, s. 169-172, Hans Henrik Reusch;
  • Fra Astronomiens Omraade, s. 173-175, Sophus Tromholt;
  • Relatert til: Hans Henrik Reusch


    comments powered by Disqus