Nummer skapt av

Publisert: 1879

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 3 (s. 97-112)

Utgitt av
Hans Henrik ReuschSignatur: ubb-tskr-naturen-1879-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Botanikk, Fysikk, Geofysikk

Inneholder:

  • Eozoonspørgsmaalet, s. 97-99, Hans Henrik Reusch;
  • Violsten, s. 99-102, Johan Nordal Fischer Wille;
  • Om telefonerne, s. 102-106, F. Arentz;
  • Et og andet om Gorillaen, s. 106-107, Ukjent;
  • Søernes Pulseren, s. 107-110, Thomas Christian Thomassen;
  • Relatert til: Hans Henrik Reusch


    comments powered by Disqus