Nummer skapt av

Publisert: 1885

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 9 (s. 81-96)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1885-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Dette dokumentet er knyttet til emnene Ornitologi, Botanikk, Meteorologi, Biologi, Fotografi

Inneholder:

  • Om Planternes Optagning af Vand gjennem overjordiske Organer., s. 81-85, Johan Nordal Fischer Wille;
  • Norges Klima, s. 85-88, Karl Hesselberg;
  • Om Fotografering., s. 89-92, Carl Frederik Krafft;
  • Træk af den nyere Tids biologiske Forskning., s. 92-94, Gustav Adolph Guldberg;
  • En Morgen mellem Fuglene i Minnesota., s. 94-96, J.C. Hvoslef;
  • Relatert til: Carl Frederik Krafft


    comments powered by Disqus