Nummer skapt av

Publisert: 1893

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 17 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1893-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Fysikk, Arkeologi

Inneholder:

  • Planterne og kvælstoffet., s. 353-362, Jørgen Brunchorst;
  • Fossile kjæmpedyr i Nordamerika., s. 363-371, Ernst Krause;
  • Kemotaxi., s. 371-372, Gerhard Armauer Hansen;
  • Om materien., s. 372-381, Gotlieb Adler;
  • Relatert til: Bergens Museum, Daniel Cornelius Danielssen, Gerhard Armauer Hansen, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus