Nummer skapt av

Publisert: 1911

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 35 (s. 345-376)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1911-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens museum, Med bistand av talrike fagmænd. Redigert av Jens Holmboe.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Botanikk, Fysikk, Medisin

Inneholder:

  • Litt om poliomyelit i Norge., s. 345-353, Haakon Grieg;
  • Hvor længe har man dyrket ribs i Norge?, s. 353-355, Jens Holmboe;
  • Kometer i 1910., s. 355-360, Jens Fredrik Schroeter;
  • Til luftskibsfartens forhistorie., s. 361-370, Carl Ludwig Friedrich Otto von Klinckowstroem;
  • Relatert til: Jens Holmboe


    comments powered by Disqus