Nummer skapt av

Publisert: 1916

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 40 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1916-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Fysikk, Meteorologi, Nekrologer, Entomologi

Inneholder:

  • Professor Mohn., s. 321-328, Theodor Hesselberg;
  • Salpeterspørsmaalet i Norge i gamle dage., s. 328-335, Peter Andreas Ravn Sollied;
  • Nyere forskninger over de sociale instinkter hos myrerne., s. 335-342, O. J. Lie-Pettersen;
  • De sølvførende ganger paa Kongsberg., s. 342-348, Carl Bugge;
  • Relatert til: Jens Holmboe


    comments powered by Disqus