Nummer skapt av

Publisert: 1916

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 40 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1916-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Fysikk, Arkeologi, Helleristninger

Inneholder:

  • Enklelte grundtræk i den nordvesteuropæiske kvartærgeologi., s. 353-362, Peter Annæus Øyen;
  • Salpeterspørsmaalet i Norge i gamle dage., s. 362-374, Peter Andreas Ravn Sollied;
  • Et nyt fund av hellerisninger i Nordland., s. 374-378, John Bernhard Rekstad;
  • Relatert til: Jens Holmboe


    comments powered by Disqus