Nummer skapt av

Publisert: 1917

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 41 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1917-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Marinbiologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Havgræssernes Udbredelse i Verdenshavene., s. 1-14, Carl Emil Hansen Ostenfeld;
  • Findes der et hittil ukjendt felt med kridtavleiringer i Vesteraalen?, s. 14-21, Thorolf Vogt;
  • Et hulefund paa Strønen., s. 21-27, Haakon Shetelig;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus