Nummer skapt av

Publisert: 1917

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 41 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1917-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Meteorologi, Arkeologi, Fugler, Helleristninger

Inneholder:

  • Litt om kul, verdens kulforbruk og kulforraad., s. 161-171, Adolf Hoel;
  • Den grønne løvsanger., s. 171-178, O. J. Lie-Pettersen;
  • Stenaldershelleristninger i det sydøstlige Norge., s. 178-185, Jan Greve Thaulow Petersen;
  • De magnetiske stormers betydning i meteorologien., s. 185-192, Ole Andreas Krogness;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus