Nummer skapt av

Publisert: 1917

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 41 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1917-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Botanikk, Meteorologi

Inneholder:

  • Om algesamfund ved Norges kyst., s. 256-270, Johan Nordal Fischer Wille;
  • Av solflekkernes opdagelseshistorie., s. 271-282, Jens Fredrik Schroeter;
  • Den övre rimfrostzonen i Lofoten., s. 271-282, Hans Wilhelmsson Ahlmann;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus