Nummer skapt av

Publisert: 1918

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 42 (s. 33-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1918-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk, Fysikk, Kjemi, Biologi, Jubileum

Inneholder:

  • Johan Ernst Gunnerus., s. 33-59, Ove Christian Dahl;
  • Hvilke Forestillinger maa vi gøre os om de luftformige Legemers Natur?, s. 60-84, Jacob Peter Jacobsen;
  • Om generationsvekselen og utviklingen hos tarefamilien., s. 85-92, Henrik Printz;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus