Nummer skapt av

Publisert: 1918

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 42 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1918-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Botanikk, Geografi, Biologi, Jubileum

Inneholder:

  • Herman Friele B.S. Til 80-aarsdagen 27de mai 1918., s. 129-131, Martin Cecilius August Brinkmann;
  • Nye synsmaater i bakterielæren., s. 131-143, Olav Johan Sopp;
  • Geografi og geologi., s. 143-154, Aksel Kristian Andersen Arstal;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus