Nummer skapt av

Publisert: 1921

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 45 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1921-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Botanikk, Medisin, Arkeologi, Jubileum, Nekrologer

Inneholder:

  • Professor dr. A. Appellöf., s. 1-3, Martin Cecilius August Brinkmann;
  • Direktør dr. Hans Reusch., s. 4-8, Carl Fredrik Kolderup;
  • Professor dr. O. Nordstedt., s. 8-11, Jens Holmboe;
  • Prof. August Krogh's undersøkelser over vævenes forsyning med surstof og over haarkarkredsløpets regulering.., s. 11-25, Torbjørn Gaarder;
  • En landsenkning under yngre stenalder., s. 26-29, H. Kaldhol;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus