Nummer skapt av

Publisert: 1921

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 45 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1921-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Botanikk, Arkeologi

Inneholder:

  • Nogen kulturrelikter i urernes plantevekst., s. 65-76, Jens Holmboe;
  • Spitsbergens dyreliv., s. 77-83, James Alexandersønn Grieg;
  • Landsænkninger i yngre stenalder eller lokale oscillationer., s. 84-93, Anathon Bjørn;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus