Nummer skapt av

Publisert: 1921

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 45 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1921-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk

Inneholder:

  • Om geologisk tidsregning., s. 129-147, Olaf Holtedahl;
  • Om lavenes utbredelse i Norge., s. 148-158, Bernt Arne Lynge;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus