Nummer skapt av

Publisert: 1921

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 45 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1921-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Fysikk, Medisin, Arkeologi, Røntgenstråling

Inneholder:

  • Når bygdes Norge?, s. 193-211, Haakon Shetelig;
  • Røntgenstraalerne og deres betydning for fysiken., s. 211-229, Lars Vegard;
  • Røntgenstraalernes anvendelse i medicinens tjeneste. Et 25-aars jubileum., s. 230-239, Haakon Grieg;
  • Om lavenes utbredelse i Norge., s. 240-250, Bernt Arne Lynge;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus