Nummer skapt av

Publisert: 1933

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 57 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1933-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Fysikk, Fotografi, Arkeologi

Inneholder:

  • Fotografering med ultrarøde stråler., s. 161-170, Olaf Martin Devik;
  • Kvartærgeologiske ekskursjoner i Russland. Nogen reiseintrykk., s. 170-181, Ove Arbo Høeg;
  • Vikingetidens sjøfartsruter i Vesteuropa., s. 181-190, Haakon Shetelig;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus